Bir adet siklusunda  görülen kanama miktarının veya gününün azalmasına hipomenore denilir.